TKP HEADLINE

ปลูกฝรั่งกิมจูและงานสานจากเส้นยางพารา


        บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้การปลูกฝรั่งกิมจู  มีเปลือกบาง รสชาติหวาน กรอบอร่อย เป็นสายพันธุ์ฝรั่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานกันในปัจจุบัน บางครั้งการปลูกฝรั่งในรูปแบบของการใช้เคมีทั่วไปอาจจะมีสารพิษตกค้างซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากนัก อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูง แต่ทว่าการปลูกฝรั่งแบบเกษตรอินทรีย์ยังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่ง.....อ่านต่อ

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดขอนแก่น. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand